ELS CATARRES - BOTIGA ONLINE

About

AVÍS LEGAL

 En aquest apartat s’inclou la información sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que han de ser conegudes per l’usuari. Informació general sobre www.elscatarres.tictail.com , a efectes previstos a la Llei 34/2022 de Serveis de la Societat de la Inforamció i comerç electrònic.

Titular: El Fum dels Déus S.C.P.

N.I.F.: J-65643306

Domicili Social: Carretera de Ribes 57, 08591 Aiguafreda

e-mail: botigaelscatarres@gmail.com

Telèfon: (+34) 693 551 185

 

DADES REGISTRALS:

Condicions d’accés i utilització d’aquest web

Accès al web, continguts i información. L’accès a aquest web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa aceptar i conèixer les advertències legals i les condicions d’ús contingudes en ell. La página web www.elscatarres.tictail.com té caràcter comercial, és a dir, venda a distància, preferentment de samarretes i articles de roba i merchandising relacionats amb el grup musical Els Catarres.

L’empresa es reserva el dret de realitzar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que estimi convenients i cregui necessàries per a la página web sense necessitat de previ avís.

L’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui, tant en la cumplimentació dels formularis de registre com en qualsevol altre moment posterior, essent de la seva responsabilitat l’actualització de la información subministrada, de tal manera que aquesta reflexi la seva situación real. L’usuari será responsable de la inexactitut o falta de veracitat de la información aportada.

Obligació de fer un bon us del lloc web i dels seus continguts

 L’usuari es compromet al bon ús del web i utilitats que se li proporcionen en conformitat amb la llei, el present document legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.

L’usuari s’obliga a l’ús exclusiu del web i dels seus continguts per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítimos de “El Fum dels Déus S.C.P.” o de qualsevol tercer.


CONDICIONS D'ÚS

Impostos aplicables

 Els preus dels productes exposats a www.elscatarres.tictail.com , inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, en el seu cas, sigui procedent aplicar.

Les compres que hagin de ser entregades dins del territorio de qualsevol dels estats memebres de la UE estaran subjectes a l’IVA.

Privacitat i protección de dades

www.elscatarres.cat estem especialment preocupats per la seguretat i per garantir la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients. Ens comprometem a donar-te el millor servei i la millor experiencia online.

En el moment que un client realitza una comanda a través del nostre servidor segur, les seves dades personals, domiciliàries i els relatius a compres i formes de pagament, són incorporats al nostre arxiu de clients i proveïdors, per tal de tramitar la comanda.

www.elscatarres.cat no tenim cap accés a la información relacionada amb el número de targeta de crèdit dels nostres clients. Nosaltres únicament rebem la información del pagament per part de les institucions bancàries que tramiten la comanda.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades a www.elscatarres.tictail.com es sotmeten a la legislació espanyola.

Els Catarres i l’usuari/client, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona per a qualsevol controversia que pugués derivar de la prestació dels serveis objecte de les condicions generals. En cas que l’usuari tingui domicili fora d’Espanya, Els Catarres i l’usuari/client se sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).